Vnitřní oznamovací systém společnosti Dřevojas, výrobní Družstvo

Společnost Dřevojas, výrobní družstvo., se sídlem Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy, IČO: 42193940:

a)   s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOO“ nebo „zákon o ochraně oznamovatelů“), tzv. Whistleblowing, který uvádí především podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzickým osobám, které oznámení učinily, a

b)   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), které stanoví zejména pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zavedla Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Vnitřní oznamovací systém společnosti implementuje práva a povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Telefonicky

Kontakt na pověřenou osobu

+420 778 468 608

Osobně

Na adrese

Pražská 2060/50, 568 02 Svitavy